konkurs

10

x

mocny, imprezowy
głośnik bluetooth jbl

do zgarnięcia
odpicowany muzycznie

1

x

samochód
hybrydowy

zasady udziału

Kup 4 dowolne piwa Lech objęte promocją w jednej z podanych sieci i zachowaj paragon

Zarejestruj paragon w formularzu poniŻej

Odpowiedz na pytanie: Jaka muzyka Cię najbardziej kręci przy Lechu i dlaczego?

nagrody

10

x

mocny, imprezowy
głośnik bluetooth jbl

1

x

nagroda główna:
samochód hybrydowy

produkty objęte promocją

sieci sklepów

zakupy należy dokonywać w jednym z poniższych sklepów

WEŹ UDZIAŁ

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie.

Z laureatami skontaktujemy się w regulaminowym terminie.

Dziękujemy!

TWOJE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE

regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Lechendy kręci muzyka” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269 (dalej „Zleceniodawca”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs organizowany jest we wszystkich sklepach następujących sieci handlowych: Carrefour, Auchan, Tesco, Intermarche, E.Leclerc, Topaz, Polomarket, Kaufland, Netto, Lidl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Konkursu, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od 02.08.2021 r. do 22.12.2021 r. (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym zakupu produktu promocyjnego oraz zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać od godz. 0:00:01 w dniu 02.08.2021 r. do godz. 23:59:59 w dniu 26.09.2021 r.
5. Niniejszym Konkursem objęte są następujące piwa marek Lech: Lech Premium, Lech Shandy (wszystkie rodzaje), Lech Free (wszystkie rodzaje), Lech Pils (wszystkie rodzaje), Lech Chmiele Cytrusowe (wszystkie rodzaje) w opakowaniach puszka 0,5L, butelka 0,5L i butelka 0,33L (dalej: „Produkt promocyjny”), dostępne w Czasie rejestracji do Konkursu w sklepach sieci: Carrefour, Auchan, Tesco, Intermarche, E.Leclerc, Topaz, Polomarket, Kaufland, Netto, Lidl, zgodnie z postanowieniem pkt 3 i 4 powyżej. Poza tym okresem Produkt promocyjny może być dostępny w sprzedaży w innych sklepach Sieci Handlowych, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
7. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.lechendykrecimuzyka.pl (dalej „Strona Konkursu”).
8. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu, potwierdza, że zapoznał się z zasadami Konkursu i wyraża zgodę na treść Regulaminu.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
...

kontakt

ORGANIZATOR KONKURSU: KROPKA BORDO SP. Z O.O.

UL. ŚW. BONIFACEGO 150

02-909 WARSZAWA

INFOLINIA CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

10.00 – 16.00